Periodisk sammanställning

Har ni intäkter från företag i andra EU-länder så ska en periodisk sammanställning över försäljningen lämnas till Skatteverket. Det görs smidigast via e-tjänsten och de uppgifter som lämnas ska stämma överens med de man anger i momsdeklarationen över samma period. Man anger försäljningen per kund och specificerar dem med deras VAT-nummer.

Något att tänka på är att den periodiska sammanställningen ska vara inlämnad tidigare än momsdeklarationen, använder man e-tjänsten så är det den 25e i månaden efter perioden som gäller. Skickar man in en fysisk blankett så är det istället den 20e sammanställningen ska in.

Nu är det alltså dags att redovisa den periodiska sammanställningen för september eller kvartal 3.

*****

Vill du ha hjälp med redovisningen, maila mig på helena@hereko.se